Μουσικοκινητική


Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη μουσική και τις βασικές της έννοιες μέσα από την κίνηση, την ενεργητική ακρόαση, το τραγούδι και την εκτέλεση κρουστών οργάνων. Η προσέγγιση της μουσικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του εργαστηρίου θα είναι μουσικοκινητική. Ο ήχος θα μεταμορφωθεί σε κίνηση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της μουσικότητας των μαθητών και στην κατανόηση της μουσικής, δίνοντας παράλληλα στο μάθημα χαρακτήρα παιχνιδιού.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:
• Η επαφή των μαθητών με τις βασικές παραμέτρους της μουσικής όπως ρυθμό, μελωδία, δυναμική, τονικό ύψος, ηχόχρωμα, φόρμα, διάρκεια κ.ά.
• Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής τους.
• Η πρόοδος της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους μέσα από την κιναισθητική ανταπόκριση στη μουσική.
• Η συναισθηματική έκφραση και η κοινωνικοποίηση στο πλαίσιο της ομάδας.
• Η βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων και η γνωριμία με το σώμα τους.

Ηλικία: Μαθητές 5-8 ετών
Ημέρα και Ώρα: Πέμπτη 6-7:30

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Ντίνου Κυριακή, μουσικός, απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας.