Ομαδικά Παιχνίδια


Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα Ομαδικά Παιχνίδια, να μάθουν τους κανονισμούς τους και να διασκεδάσουν παίζοντας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να καλλιεργηθούν:
• Οι κινητικές, αισθητηριακές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών.
• Το ομαδικό πνεύμα, η αλληλεγγύη και η συνεργασία.
• Η αυτοεκτίμηση και η πίστη στις σωματικές και νοητικές τους δυνατότητες.
• Ο σεβασμός απέναντι στους κανονισμούς των παιχνιδιών και στους υπόλοιπους μαθητές.
• Η αποδοχή τόσο της νίκης όσο και της ήττας.

Ηλικία: Μαθητές 5-8 ετών
Ημέρα και Ώρα: Δευτέρα 6-7:30

Ηλικία: Μαθητές 9-12 ετών
Ημέρα και Ώρα: Παρασκευή 6-7:30

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Παναγιωτάρας Σταύρος, δάσκαλος, απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας.