Πειράματα


«Τρελές» και «τρελοί» επιστήμονες έχουν τον πρώτο λόγο. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού παρουσιάζουν στο κοινό τους εντυπωσιακά πειράματα με πολύ απλά υλικά. Στο τέλος δέχονται και απαντούν σε ερωτήσεις και εκφράζουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους.

undefined