Η φιλοσοφία μας


Στόχος μας είναι να μοιράζουμε απλόχερα την αγάπη μας για τα παιδιά και να τα βλέπουμε να προοδεύουν συνεχώς στην πορεία της ζωής τους.

Για εμάς το παιδί σας κατέχει την πρώτη θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ενεργοποιούμε όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε για την πνευματική, συναισθηματική και ψυχολογική του ανάπτυξη. Θέτουμε ως προτεραιότητα την ανάληψη πρωτοβουλιών και την αυτενέργειά του.

Διαθέτουμε άριστα καταρτισμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά και να προάγουμε το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργατικότητα, την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργικότητά τους. Εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και πραγματοποιούμε πρωτοποριακές δράσεις, καινοτόμες συνεργασίες, σεμινάρια και εκδηλώσεις.

Στοίχημά μας αυτά τα χαμόγελα να παραμείνουν εκεί! Στα πρόσωπα των παιδιών σας!